Είστε εδώ

Απέργης Παντελής, «Η παρουσία του μεταπαρακλητικού και μεταποιητικού κανόνα στο λόγο», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4047-4050