Είστε εδώ

Πρατικάκης Μανόλης, «Λίγα λόγια για τον Δημήτρη Παπαδίτσα», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4122-4124