Είστε εδώ

Μάνιου Γεωργία, «Ο Δ.Π. Παπαδίτσας και ο Yvan Goll», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4087-4091