Είστε εδώ

Παπαδίτσας Δημήτρης Π., «“Χαμηλοφώνως”. Ένα ερωτικό ποίημα», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4092-4094