Είστε εδώ

Γιαννέλου Αγγελική, «Δ. Παπαδίτσας: Ο αιώνιος και αγαπημένος του όντος», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4051-4053