Είστε εδώ

Αγγελής Δημήτρης, «Εξαίφνης. Η ποίηση ως αποκάλυψη», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4042-4046