Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «Δημήτρης Παπαδίτσας: Η ποίησή του», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4117-4121