Είστε εδώ

Κορνέτη Έλσα, «Η αβάσταχτη βαρύτητα του έρωτα, της σκιάς και της μνήμης. Η ποίηση του Δημήτρη Π. Παπαδίτσα. Η ασώματη, Εκδόσεις Αστρολάβος/Ευθύνη (1983)», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4069-4073