Είστε εδώ

Παπαδιαμαντικά Τετράδια, έτος 1995, τεύχος 3

«Περιεχόμενα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 1-2

Νεγρεπόντης Ευριπίδης, «Χιόνι στη Σκιάθο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 3-4

Φωκάς Νίκος, «Μελετήματα και δοκίμια. Γιγάντωμα κι αυτονόμηση της περιγραφής», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 5-16

Φραγκούλας Ιωάννης Ν., «Μελετήματα και δοκίμια. Παρατηρήσεις στη ζωή και το έργο του Επιφανίου Δημητριάδη, Διδασκάλου του Γένους», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 17-26

Δημητρακόπουλος Φώτης, «Μελετήματα και δοκίμια. Εικόνες και πρωτότυπα διηγήματα: Τα φώτα του Αλεξ. Μωραϊτίδη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 27-40

Πανταζής Βασίλης, «Μελετήματα και δοκίμια. Στην Αγι-Αναστασά, τη Φαρμακολύτρια! Σχόλια σε δύο αναγνώσεις», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 53-61

Ζορμπάς Απόστολος, «[Υπόμνημα εις την προς Κορινθίους Δευτέραν Επιστολήν]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 63-68

Ιωάννης Χρυσόστομος, «Μελετήματα και δοκίμια. Υπόμνημα εις την προς Κορινθίους Δευτέραν Επιστολήν», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 69-89

Μάτσας Νέστορας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Πλεύσατε βορείως Σποράδων (Πλεύσατε βορείως Σποράδων. Σκιάθος, 1965)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 91-92

Μάτσας Νέστορας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Κραυγή (Πλεύσατε βορείως Σποράδων. Σκιάθος, 1965)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 92-93

Μπολέτσης Στέφανος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Μικρό ελεγείο στον θάνατο του Γ. Βερίτη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 95

Μπόνος Β.Ν., «[ο πατήρ ημών Αλέξανδρος] (Ακαινοτόμητοι, 1984)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 96

Γεωργουσόπουλος Κώστας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιά-μάντις», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 96-97

Νάρβας Άγγελος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Εις τον Αλέξανδρον Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 97

Οικονομίδης Γιάννης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 98

Παναγιωτόπουλος Σπύρος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης (Νυχτερινός διαβάτης, 1944)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 98

Παναγιωτούνης Πάνος Ν., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. XII. (Υμνολόγιο-Συναξάρι Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, 1979)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 99

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Επάνοδος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 100

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 101

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Χειμώνιασε πάλι (Το αψηλάφητο, 1992)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 102

Παπαπαναγιώτου Κώστας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 102-103

Παπαστάμος Γιώργος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Στον Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 104

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Με τη θηλειά στον Παράδεισο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 105-117

Οικονόμου Ζήσης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Φτωχός Άγιος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 119-127

Μωραϊτίδης Αλέξανδρος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Ιεροκήρυκες ή Πνευματικοί;», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 133-142

Δημητριάδου Νίνα, «Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Τα σκιαθίτικα καφενεία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 143-150

Καράογλου Χαράλαμπος Λ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Διορθωτικά στην κριτική έκδοση Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 151-153

Πιτσάκης Κωνσταντίνος Γ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Μικρά marginalia στις πηγές του Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 154-162

Σπανόπουλος Γιάννης, «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Διορθωτικά στο ποίημα του Παπαδιαμάντη Στην Παναγιά τη Σαλονικιά», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 163-164

Δημητρακόπουλος Φώτης, «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Παλαμάς, Merlier και Παπαδιαμάντης: δυο γράμματα του Παλαμά στον Merlier», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 164-166

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Τι Γενσέρω και Σκιάθω;», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 176-177

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Σχολική υπερορία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 177-178

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Τα οικεία θαύματα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 178-179

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ελέγχομαι», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 179

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Νικόλαος Β. Τωμαδάκης (1907-1993)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 179-181

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Εκδοτικά του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 181-182

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Τα κείμενα του Θεοτοκά για τον Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 182

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 182

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πλοηγός. Φτωχός Άγιος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 183

Λυκούδης Στυλιανός Ε., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Γόησσαν σκηνοθέτησιν», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 184

Ξενόπουλος Γρηγόριος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ο μόνος γενικά αναγνωρισμένος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 184

Τατάκης Βασίλειος Ν., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Πολύπτυχο αλλά και ενιαίο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 185

Mackridge Peter, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ειρωνεύεται τον εαυτό του», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 185

Ζερβός Γιάννης Κλ., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ο Θεός να μου γίνει ίλεως», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 186

Τωμαδάκης Νικόλαος Β., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ψυχή πολυπαθής και συμπαθής», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 186

Καραγεωργίου Τασούλα, «Ενιαυτός. Αντιγραφές. Υπό τη σκέπη της Γλυκοφιλούσας», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 187-188