Είστε εδώ

Μπολέτσης Στέφανος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Μικρό ελεγείο στον θάνατο του Γ. Βερίτη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 95