Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Επάνοδος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 100