Είστε εδώ

Ζορμπάς Απόστολος, «[Υπόμνημα εις την προς Κορινθίους Δευτέραν Επιστολήν]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 63-68