Είστε εδώ

Πανταζής Βασίλης, «Μελετήματα και δοκίμια. Στην Αγι-Αναστασά, τη Φαρμακολύτρια! Σχόλια σε δύο αναγνώσεις», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 53-61