Είστε εδώ

Ιωάννης Χρυσόστομος, «Μελετήματα και δοκίμια. Υπόμνημα εις την προς Κορινθίους Δευτέραν Επιστολήν», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 69-89