Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Χειμώνιασε πάλι (Το αψηλάφητο, 1992)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 102