Είστε εδώ

Μουντές Ματθαίος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. IV. (από την ενότητα Η άκρα ταπείνωσις της συλλογής Νηπιοβαπτισμός, 1992)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 94