Είστε εδώ

Παναγιωτόπουλος Σπύρος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης (Νυχτερινός διαβάτης, 1944)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 98