Είστε εδώ

Νάρβας Άγγελος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Εις τον Αλέξανδρον Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 97