Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1996, τεύχος 85

Τσολάκης Χρίστος Λ., «Εκλεκτά βιβλία. Λεβ Βυγκότσκι, Σκέψη και γλώσσα», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 300-303

Ελύτης Οδυσσέας, «Σημειώματα. Άξιον Εστί: Η Μεγάλη Έξοδος. Ανάγνωσμα τρίτο», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 201-202

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μόνο δε χρειάζεται βιασύνη», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 202-205

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το Εθνικό Απολυτήριο», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 206-208

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η Via Regia της παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 208-209

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Οι σχολικές βιβλιοθήκες», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 211-213

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το ελληνικό παράδοξο και η εκπαίδευση», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 213-215

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω δικτύου τηλεκπαίδευσης», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 215-217

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Άγγελος Σικελιανός. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 218

Σικελιανού Άννα, «Απόψεις και απόψεις. Άγγελος Σικελιανός», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 218-220

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Απόψεις και απόψεις. Αλλιώς ωραίος», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 221

Κάστανος Θεόδωρος Ι., «Απόψεις και απόψεις. Καινούρια όμορφη ζωή», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 221

Τσολάκης Χρίστος Λ., «Απόψεις και απόψεις. Μεθοδολατρία και μεθοδοφοβία», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 222

Καδόγλου Παναγιώτα, «Απόψεις και απόψεις. Το σχολείο και η πόλη πρέπει να θυμούνται», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 222-224

Κάστανος Θεόδωρος Ι., «Απόψεις και απόψεις. Η εκπαίδευση των δασκάλων στην Ελλάδα», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 224

Αφθονίδης Παντελής, «Απόψεις και απόψεις. Απόψεις», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 224-226

Κιζλάρης Γεώργιος, «Απόψεις και απόψεις. Απόψεις», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 226-228

Ταραράς Νίκος, «Απόψεις και απόψεις. Τα νέα πρότυπα», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 228-229

Ταραράς Νίκος, «Απόψεις και απόψεις. Η υπόληψή μας», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 229-230

Λυπουρλής Δημήτρης Δ., «Απόψεις και απόψεις. Περάστε, κόσμε...», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 230-234

«Καταγραφή συγγραφικού έργου φιλολόγων», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 234

(ανυπόγραφο), «M.I. Finley: Κρίση στα κλασικά γράμματα. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 235

Finley Moses I., «Κρίση στα κλασικά γράμματα», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 235-248

Κακριδή Ελένη Ι., «Λύσεις ανάγκης», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 249-263

Ακριτίδη Βασιλική Ν., «Ο Διθύραμβος του Ρόδου και το ποντιακό παραμύθι Ο Ορφανόν ο Τζιοπάνον», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 281-290

(ανυπόγραφο), «Εκλεκτά βιβλία. [Σημείωμα που παρουσιάζει τη στήλη]», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 300

(ανυπόγραφο), «[Ρήση για την αξία της παιδείας]», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 303

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Η εκδρομή του Συλλόγου στην Καστοριά», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 306

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος, «Από τη δράση του Συλλόγου. Δράση και σχεδιασμοί», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 307

Παπαδημητρίου Αλ., «Νεκρολογία. Απόστολος Κρανιάς, ο δάσκαλός μας», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 308

«Βιβλία που πήραμε. Περιοδικά», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 309

«[Βιβλία κεντρικής διάθεσης Σ. Πατάκη]», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 311

«Εκδόσεις Αριστοτέλειο Α. Γιαγκόπουλου – Ν. Ξανθόπουλου», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 312

«Μιχαήλ Π. Γρηγόρης Εκδόσεις. Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Μιχαήλ Π. Γρηγόρης Εκδόσεις. Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. (οπισθόφυλλο)

«Κεντρική διάθεση του περιοδικού Φιλόλογος Απόλλων», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. (οπισθόφυλλο)