Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Η εκδρομή του Συλλόγου στην Καστοριά», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 306