Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «M.I. Finley: Κρίση στα κλασικά γράμματα. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 235