Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «Σημειώματα. Άξιον Εστί: Η Μεγάλη Έξοδος. Ανάγνωσμα τρίτο», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 201-202