Είστε εδώ

Κιζλάρης Γεώργιος, «Απόψεις και απόψεις. Απόψεις», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 226-228