Είστε εδώ

Α. Κ., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Πίνδαρος – Οι Επινίκιοι Ύμνοι (Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια από τον Αντώνη Κουτράκη), Θεσσαλονίκη 1996, Εκδόσεις Κώδικας», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 298