Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η Via Regia της παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 208-209