Είστε εδώ

Finley Moses I., «Κρίση στα κλασικά γράμματα », Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 235-248