Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μόνο δε χρειάζεται βιασύνη», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 202-205