Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το Εθνικό Απολυτήριο», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 206-208