Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η ευεργετική επίδραση της ολιστικής λογοτεχνίας στη γλωσσική και την άλλη παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 209-211