Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το ελληνικό παράδοξο και η εκπαίδευση», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 213-215