Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Το σχολείο και η πόλη πρέπει να θυμούνται. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 222