Είστε εδώ

Αλεξίου Γιώργος Π., «Άλκη Χαραλαμπίδη, Η Τέχνη του Εικοστού Αιώνα (Ζωγραφική, Πλαστική, Αρχιτεκτονική). Τόμος ΙΙ: Η Τέχνη του Μεσοπολέμου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1993. Τόμος ΙΙΙ: Η μεταπολεμική περίοδος, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1995», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 298-299