Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Το 2. Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 304-306