Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ρήση για την αξία της παιδείας]», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 303