Είστε εδώ

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος, «Από τη δράση του Συλλόγου. Δράση και σχεδιασμοί», Φιλόλογος, τχ. 85 (Φθινόπωρο 1996), σ. 307