Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος 1959, τεύχος 1

Ιωάννου Γιώργος, «Έβρεχε δίχως λόγο», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 1

Ιωάννου Γιώργος, «Αγάπη μου χωρίς ελπίδα», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 1

Ιωάννου Γιώργος, «Τα βήματά σου», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 2

Ιωάννου Γιώργος, «Τ΄ όνειρο που θαρθεί», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 2

Ιωάννου Γιώργος, «Δε βρέθηκε καρδιά», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 2-3

Ιωάννου Γιώργος, «Μια σταύρωση», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 3

Ιωάννου Γιώργος, «Σε επαρχία μακρυνή», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 3-4

Ιωάννου Γιώργος, «Με κυκλώνει απόψε», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 4

Ιωάννου Γιώργος, «Σφραγίδα μοναξιάς», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 4

Ιωάννου Γιώργος, «Ξέρει ο Θεός», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 4-5

Ιωάννου Γιώργος, «Ήρθε τη νύχτα πάλι», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 5

Ιωάννου Γιώργος, «Το φως σβήνει», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 5-6

Ιωάννου Γιώργος, «Η άλλη όψη», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 6

Ιωάννου Γιώργος, «Ως το λαιμό», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 6

Ιωάννου Γιώργος, «Δε βρίσκω φωνή», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 6-7

Ιωάννου Γιώργος, «Σταγόνα αίμα», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 7

Ιωάννου Γιώργος, «Παντού ξεριζωμένος», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 7

Ιωάννου Γιώργος, «Αυτά τα άσπρα χέρια», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 7

Λαπαθιώτης Ναπολέων, «[Χειρόγραφο Ναπολέοντα Λαπαθιώτη]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 8

Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Ανέκδοτα κείμενα. Ι. Ποιήματα, 1 [Χύνω γλυκό κρασάκι από τη λήκυθο]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 9

Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Ανέκδοτα κείμενα. Ι. Ποιήματα, 2 [Μια περηφάνεια με στυλώνει ακόμα…]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 9-10

Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Ανέκδοτα κείμενα. Ι. Ποιήματα, 3 Ωδή», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 10

(ανυπόγραφο), «[Ναπολέων Λαπαθιώτης]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 11

Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Ανέκδοτα κείμενα. Ι. Ποιήματα, 4 [Από τότε, πες, που ο νους μου]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 11

Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Ανέκδοτα κείμενα. Ι. Ποιήματα, 5 [Τα μετά θάνατον]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 12

Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Ανέκδοτα κείμενα. ΙΙ. Πρόζες, 1-15», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 13-15

(ανυπόγραφο), «Σημειώσεις», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 15

(ανυπόγραφο), «Ναπολέων Λαπαθιώτης», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 16-18

(ανυπόγραφο), «[Ναπολέων Λαπαθιώτης]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 16

(ανυπόγραφο), «[Χειρόγραφο Ναπολέοντα Λαπαθιώτη]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 18

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Οκτώ ποιήματα στη μνήμη του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Το καλοκαίρι κύλησε», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 19

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Οκτώ ποιήματα στη μνήμη του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Η ελεγεία μια φιλίας», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 19

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Οκτώ ποιήματα στη μνήμη του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Γράμμα σε φίλο», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 20

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Οκτώ ποιήματα στη μνήμη του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Τύψη», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 20

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Οκτώ ποιήματα στη μνήμη του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Φίλε μου, σε περίμενα», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 20-21

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Οκτώ ποιήματα στη μνήμη του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Πρωτοβρόχι», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 21

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Οκτώ ποιήματα στη μνήμη του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Ω, πόσον αφιλόξενος», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 21

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Οκτώ ποιήματα στη μνήμη του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Σιγά-σιγά», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 21

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Βοροφρύνη, δηλαδή η κυρία Μαριγώ», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 22-24

Celan Paul, «Ανάμνηση στη Γαλλία», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 25

Celan Paul, «[Λεύκα]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 25

Celan Paul, «Κρύσταλλο», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 26

Celan Paul, «Στην Αίγυπτο», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 26

Celan Paul, «[Το χέρι σου]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 26-27

Celan Paul, «Ο επισκέπτης», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 27

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ζωή Καρέλλη», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 28-34

(ανυπόγραφο), «[Ζωή Καρέλλη]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 28

Καρέλλη Ζωή, «Αν δε μου πεις…», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 34

Καρέλλη Ζωή, «Μηδενισμός», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 34-35

Καρέλλη Ζωή, «Νεώτεροι», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 35