Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώσεις», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 15