Είστε εδώ

Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Ανέκδοτα κείμενα. Ι. Ποιήματα, 3 Ωδή», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 10