Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Ως το λαιμό», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 6