Είστε εδώ

Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Ανέκδοτα κείμενα. ΙΙ. Πρόζες, 1-15», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 13-15