Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ζωή Καρέλλη», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 28-34