Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ναπολέων Λαπαθιώτης», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 16-18