Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Αγάπη μου χωρίς ελπίδα», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 1