Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ναπολέων Λαπαθιώτης]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 16