Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Δε βρέθηκε καρδιά», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 2-3