Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Ξέρει ο Θεός», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 4-5