Είστε εδώ

Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Ανέκδοτα κείμενα. Ι. Ποιήματα, 4 [Από τότε, πες, που ο νους μου]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 11