Είστε εδώ

Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Ανέκδοτα κείμενα. Ι. Ποιήματα, 5 [Τα μετά θάνατον]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 12