Είστε εδώ

Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Ανέκδοτα κείμενα. Ι. Ποιήματα, 2 [Μια περηφάνεια με στυλώνει ακόμα…]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 9-10