Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Σε επαρχία μακρυνή», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 3-4